Prewencja i monitoring

Pieczęć prewencyjna służy firmie do sygnowania faktur, wezwań do zapłaty, not odsetkowych i umów.  Pieczęć zawiera informację o monitorowaniu płatności, a także nasz telefon i stronę internetową. Wielu naszych Klientów wybiera właśnie taką formę współpracy ponieważ głównym jej atutem jest:

⇒ swoboda korzystania z pieczęci – Państwo decydujecie o jej treści, a także ilości sygnowanych nią dokumentów;
⇒ możliwość mobilizowania i dyscyplinowania kontrahentów;
⇒ obniżenie kosztów dochodzenia roszczeń;
⇒ bieżące monitorowanie płatności;
⇒ potwierdzenie, że jesteśmy Państwa partnerem we współpracy w zakresie dochodzenia roszczeń.

 

Usługa monitoringu płatności polega ona na wysłaniu do kontrahenta monitu – przypomnienia o zbliżającym się terminie wymagalności faktur. Informacja ta ma na celu:

⇒ zdyscyplinowanie kontrahenta do zapłaty;
⇒ delikatne zasygnalizowanie problemu;
⇒ poprawienie płynności i kondycji finansowej firmy;
⇒ monit stanowi bezkonfliktową formą przypomnienia o wymagalności należności, pozwala nadal utrzymać poprawne relacje z klientem.