Windykacja należności i roszczeń

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie odzyskiwania wierzytelności. Obsługa polega na przeprowadzeniu czynności zmierzających do skutecznego odzyskania należności w oparciu o przeprowadzenie :

⇒ etapu polubownego (podjęcie mediacji, negocjacja spłaty należności, zawarcie ugody i przygotowanie  harmonogramu  spłat oraz nadzór nad ich terminowym realizowaniem);
⇒ postępowania sądowego (reprezentowanie w sądzie, pełnomocnictwo procesowe,zabezpieczenie należności nakazem);
⇒ etapu przed-egzekucyjnego (dalsza mediacja w sprawie);
⇒ egzekucji komorniczej ( wspieranie działań komornika, nadzorowanie przebiegu postępowania).

 

Podejmowane przez nas czynności zwiększają realną szansę na odniesienie ostatecznego sukcesu.  Opierają się na  zaangażowaniu  oraz umiejętności  zastosowanie sprawdzonych i skutecznych  narzędzi służących odzyskiwaniu należności.