Dlaczego My?

Solidny partner w biznesie na trudne czasy

Jasne warunki współpracy

Certus Partner


Współpracujemy głównie z małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami o różnym profilu działalności gospodarczej. Zdajemy sobie sprawę, że właśnie te podmioty stanowią o sile polskiej gospodarki, to dla tych firm szczególnie ważne jest utrzymanie dobrej kondycji finansowej. Często zatory płatnicze powodują nieodwracalne skutki, prowadząc do utraty płynności finansowej. Kancelaria Certus Partner to solidny partner w biznesie, na którego warto postawić ponieważ:


  • gwarantujemy jasne i uczciwe zasady współpracy;
  • funkcjonowanie naszej firmy oparte jest na zaufaniu i szacunku naszych Klientów.
  • zapewniamy kompleksową obsługę wierzytelności;
  • pomagamy w utrzymaniu dyscypliny płatności;
  • ograniczamy ryzyko biznesowe poprzez wypracowywanie mechanizmów i metod szybkiego oraz skutecznego działania w zakresie dochodzenia roszczeń;
  • szczególny nacisk kładziemy na mediacje;
  • prowadzimy sprawy z należytą starannością i zaangażowaniem;
  • wszystkie informacje zdobyte przez nasza firmę są zachowane w ścisłej tajemnicy;
  • nawiązujemy długotrwałe relacje z naszymi Klientami.
parallax background

Zdajcie się Państwo na najlepszych. Zaufajcie najlepszym. Zachęcamy i zapraszamy Państwa do współpracy.

Zadzwoń