Windykacja należności i roszczeń

Kompleksowa obsługa w zakresie odzyskiwania wierzytelności

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie odzyskiwania wierzytelności. Obsługa polega na przeprowadzeniu czynności zmierzających do skutecznego odzyskania należności w oparciu o przeprowadzenie :

  • etapu polubownego (podjęcie mediacji, negocjacja spłaty należności, zawarcie ugody i przygotowanie  harmonogramu  spłat oraz nadzór nad ich terminowym realizowaniem);
  • postępowania sądowego (reprezentowanie w sądzie, pełnomocnictwo procesowe,zabezpieczenie należności nakazem);
  • etapu przed-egzekucyjnego (dalsza mediacja w sprawie);
  • egzekucji komorniczej ( wspieranie działań komornika, nadzorowanie przebiegu postępowania).

Podejmowane przez nas czynności zwiększają realną szansę na odniesienie ostatecznego sukcesu.  Opierają się na  zaangażowaniu  oraz umiejętności  zastosowanie sprawdzonych i skutecznych  narzędzi służących odzyskiwaniu należności.

parallax background

Zdajcie się Państwo na najlepszych. Zaufajcie najlepszym. Zachęcamy i zapraszamy Państwa do współpracy.

Zadzwoń