Wyroki / Nakazy

Zachęcamy i zapraszamy Państwa do współpracy

Szanowni Państwo,

Jeżeli jesteście w posiadaniu nakazów lub wyroków sądowych, jako Państwa pełnomocnik możemy podjąć we współpracy z kancelariami komorniczymi czynności w zakresie egzekucji. Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza oraz nawiązane kontakty z kancelariami komorniczymi w całej Polsce z jednoczesnym zaangażowaniem w sprawy zwiększają realne szanse na odzyskanie długu. Nasze czynności są skoncentrowane również na nadzorowaniu przebiegu postępowań komorniczych i wspieraniu komornika uzyskanymi informacjami dotyczącymi możliwości egzekucyjnych i majątku dłużnika. Należy pamiętać , że wyroki/nakazy przedawniają się z upływem 6 lat i tylko każda ponowna egzekucja przerywa przedawnienia i odnawia bieg sprawy (artykuł 118 Kodeksu Cywilnego).


parallax background

Zdajcie się Państwo na najlepszych. Zaufajcie najlepszym. Zachęcamy i zapraszamy Państwa do współpracy.

Zadzwoń