Pomoc dla dłużnika

Zachęcamy i zapraszamy Państwa do współpracy

W sytuacji, w której otrzymaliście Państwo pismo z wezwaniem do zapłaty należy pilnie skontaktować się z nami. Informujemy, ze istnieje możliwość polubownego załatwienia sprawy, podjęcia mediacji czy też zawarcia ugody.  W przypadku braku consensusu, podejmujemy wszystkie możliwe czynności prawne zmierzające do skutecznej egzekucji należności.  Uchylanie się się z płatnością skutkuje  naliczeniem dodatkowych, wysokich kosztów postępowania. Przypominamy również, że należność zabezpieczona nakazem zapłaty lub wyrokiem może być  dochodzona praktycznie  dożywotnio i może zostać zbyta osobom trzecim oraz być przedmiotem dziedziczenia.

parallax background

Zdajcie się Państwo na najlepszych. Zaufajcie najlepszym. Zachęcamy i zapraszamy Państwa do współpracy.

Zadzwoń